DYPLOM

Państwowy Komitet Ukraiańskiej SRR

zawodowo-technicznego wykształcenia

DYPLOM   —   № —

Ten dyplom wydano o tym, że on wstąpił na średnią zawodowo-techniczną szkołę # — i —- ukończył kursy w szkole technicznej za fachem ślusarz-montażowiec. Montowanie (instalacja) urządzeń.

Zawodowe ekzaminy końcowe zdał doskonale (5 pięć)

Decysja komisji ekzaminacyjnej

—. nadano zawód ślusarz-montażowiec 4 (czwartej) kategorji

 

Przewodniczący komisji                                                          Podpis

Dyrektor szkoły                                                                      Podpis

Zastępca dyrectora z teoretyczno-praktycznego szkolenia          Podpis

Wydano